Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: cieľom práce je vyhodnotenie hlavných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri ulovenej v okrese Čadca za posledné roky a porovnanie hodnôt jednotlivých sledovaných parametrov s ostatnými analyzovanými lokalitami v rámci Slovenska

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia