Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika cievneho endotelu (bunky, funkcie, endokrinná činnosť, cytokíny). Charakteristika endokrinných disruptorov (nonylfenol, oktylfenol). In vitro kultivácia endotelových buniek. Stanovenie viability buniek a produkcie interleukínov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia