Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Charakteristika cievneho endotelu (bunky, funkcie, endokrinná činnosť, cytokíny). Charakteristika endokrinných disruptorov (nonylfenol, oktylfenol). In vitro kultivácia endotelových buniek. Stanovenie viability buniek a produkcie interleukínov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení