Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Oxidačný status endotelových buniek.
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt: Charakteristika cievneho endotelu (bunky, funkcie, endokrinná činnosť). Charakteristika oxidatívneho pôsobenia na endotelové bunky. Generovanie OS a možnosti eliminácie účinku. In vitro kultivácia endotelových buniek. Stanovenie viability buniek a oxidačného statusu
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia