Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Oxidačný status endotelových buniek.
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Charakteristika cievneho endotelu (bunky, funkcie, endokrinná činnosť). Charakteristika oxidatívneho pôsobenia na endotelové bunky. Generovanie OS a možnosti eliminácie účinku. In vitro kultivácia endotelových buniek. Stanovenie viability buniek a oxidačného statusu
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic