Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Oxidačný status endotelových buniek.
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Abstrakt: Charakteristika cievneho endotelu (bunky, funkcie, endokrinná činnosť). Charakteristika oxidatívneho pôsobenia na endotelové bunky. Generovanie OS a možnosti eliminácie účinku. In vitro kultivácia endotelových buniek. Stanovenie viability buniek a oxidačného statusu
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia