Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýb
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt:
Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u sladkovodných rýb. Oxidatívny stres je nerovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. Sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na jednotlivé parametre oxidatívneho stresu je preto nevyhnutné najmä v kontaminovaných oblastiach.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení