Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýb
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Summary:
Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u sladkovodných rýb. Oxidatívny stres je nerovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. Sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na jednotlivé parametre oxidatívneho stresu je preto nevyhnutné najmä v kontaminovaných oblastiach.

There are no limitations of the topic