Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýb
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Summary: Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u sladkovodných rýb. Oxidatívny stres je nerovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. Sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na jednotlivé parametre oxidatívneho stresu je preto nevyhnutné najmä v kontaminovaných oblastiach.

There are no limitations of the topic