Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie obsahu beta karoténu počas spracovania karotky mrazením
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
--
Navrhol: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť dynamiku beta karoténu v celom profile výroby mrazenej karotky
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.