Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riziká z nadmerného používanie náhradných necukorných sladidiel pri výrobe nealkoholických nápojov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
Abstrakt: cielom práce je spracovatť prehľad možných rizík z nadmerného používanie náradných sladidiel pri výrobe NN.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia