Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kmeňové bunky pre produkciu mäsa v podmienkach in vitro
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2017/2018
Proposed by: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Summary: Výskum kmeňových buniek sa orientuje nielen na bunkovú terapiu ale aj k vytvoreniu „fariem“ na produkciu „umelého“ mäsa v podmienkach in vitro. To je možné získať kultiváciou kmeňových buniek v laboratórnych podmienkach čím by sa teoreticky mohlo eliminovať chovanie zvierat na produkciu mäsa. Tieto experimenty boli prvýkrát realizované na Univerzite v Holandsku. Treba dodať, že hamburger z umelého mäsa sa vedcom podarilo vytvoriť už v roku 2013 a ten dokonca prešiel skúškou chuti. Technológia je však zatiaľ nákladná a nie je preto možné nahradiť ňou živočíšnu produkciu.

There are no limitations of the topic