Prehľad vypísaných tém - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať nebezpečenstvo kontaminácie rastlinných pletív, ktoré sa priamo konzumujú, druhmi z rodu Salmonella. Popísať spôsoby a cesty ktorými sa tieto mikroorganizmy dostávajú na/do rastlinných pletív. Navrhnúť opatrenia ktoré môžu zabrániť tejto kontaminácii.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.