Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Environmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériami
State of topic: approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Juraj Medo, PhD.
Summary: Cieľom práce je analyzovať faktory ktoré vplývajú na osídlenie rastlín baktériami patogénnymi pre človeka. Popísať proces kolonizácie na molekulárnej úrovni. Analyzovať interakciu pôdneho a rastlinného mikrobiómu a patogénnych baktérií. Určiť zdroje kontaminácie a agrotechnické opatrenia na zníženie kontaminácie rastlín.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BKB Food Safety and Control
B-ABB Applied Biology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.