Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Abstrakt: Práca rieši výber a kvalitu suroviny pre výrobu masti. Základné fyzikálno-chemické a senzorické parametre. Zmeny technologických, senzorických chemických vlastností masti a vedľajších produktov v priebehu skladovania v rôznych podmienkach. Práca je zameraná aj na prepekanie mastí rôznych druhov a degradačné zmeny v masti a škvarkoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia