Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Práca rieši výber a kvalitu suroviny pre výrobu masti. Základné fyzikálno-chemické a senzorické parametre. Zmeny technologických, senzorických chemických vlastností masti a vedľajších produktov v priebehu skladovania v rôznych podmienkach. Práca je zameraná aj na prepekanie mastí rôznych druhov a degradačné zmeny v masti a škvarkoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia