Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti bakteriálnej enzymatickej deštrukcie antibiotík. Tá je jednou z najsofistikovanejších mechanizmov rezistencie u baktérií. Jej základy stoja na molekulách, ktoré sú produktami génov a dokážu rozrušovať antibiotiká a štiepiť ich na produkty, ktoré úž nemajú antibiotický účinok.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení