Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Abstrakt:
Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti bakteriálnej enzymatickej deštrukcie antibiotík. Tá je jednou z najsofistikovanejších mechanizmov rezistencie u baktérií. Jej základy stoja na molekulách, ktoré sú produktami génov a dokážu rozrušovať antibiotiká a štiepiť ich na produkty, ktoré úž nemajú antibiotický účinok.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení