Summary of topics offered - Department of Microbiology (FBFS)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
State of topic:
approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti bakteriálnej enzymatickej deštrukcie antibiotík. Tá je jednou z najsofistikovanejších mechanizmov rezistencie u baktérií. Jej základy stoja na molekulách, ktoré sú produktami génov a dokážu rozrušovať antibiotiká a štiepiť ich na produkty, ktoré úž nemajú antibiotický účinok.

There are no limitations of the topic