Prehľad vypísaných tém - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti bakteriálnej enzymatickej deštrukcie antibiotík. Tá je jednou z najsofistikovanejších mechanizmov rezistencie u baktérií. Jej základy stoja na molekulách, ktoré sú produktami génov a dokážu rozrušovať antibiotiká a štiepiť ich na produkty, ktoré úž nemajú antibiotický účinok.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia