Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Tetracyklín protekčné proetíny
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Abstrakt: Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti tetracyklín protekčných proteínov. Je to skupina proteínov, ktoré majú svoj pôvod v DNA. Na základe prekladu DNA do podoby bielkovín sa u tohto typu rezistencie produkujú protekčné proteíny, ktoré majú za úlohu chrániť ribozómy, resp. miesta na ribozómoch, kde sa viažu tetracyklínové antibiotiká a zastavujú tak proces translácie. Úlohou tejto práce bude popísať všetky typy týchto rezistentných génov, ich vznik a mechanizmy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení