Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Tetracyklín protekčné proetíny
State of topic: approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Summary: Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti tetracyklín protekčných proteínov. Je to skupina proteínov, ktoré majú svoj pôvod v DNA. Na základe prekladu DNA do podoby bielkovín sa u tohto typu rezistencie produkujú protekčné proteíny, ktoré majú za úlohu chrániť ribozómy, resp. miesta na ribozómoch, kde sa viažu tetracyklínové antibiotiká a zastavujú tak proces translácie. Úlohou tejto práce bude popísať všetky typy týchto rezistentných génov, ich vznik a mechanizmy.

There are no limitations of the topic