Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Tetracyklín protekčné proetíny
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti tetracyklín protekčných proteínov. Je to skupina proteínov, ktoré majú svoj pôvod v DNA. Na základe prekladu DNA do podoby bielkovín sa u tohto typu rezistencie produkujú protekčné proteíny, ktoré majú za úlohu chrániť ribozómy, resp. miesta na ribozómoch, kde sa viažu tetracyklínové antibiotiká a zastavujú tak proces translácie. Úlohou tejto práce bude popísať všetky typy týchto rezistentných génov, ich vznik a mechanizmy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení