Summary of topics offered - Department of Microbiology (FBFS)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Tetracyklín protekčné proetíny
State of topic:
approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca bude mať charakter kompilačnej práce, ktorá bude uceleným súhrnom najnovších poznatkov z oblasti tetracyklín protekčných proteínov. Je to skupina proteínov, ktoré majú svoj pôvod v DNA. Na základe prekladu DNA do podoby bielkovín sa u tohto typu rezistencie produkujú protekčné proteíny, ktoré majú za úlohu chrániť ribozómy, resp. miesta na ribozómoch, kde sa viažu tetracyklínové antibiotiká a zastavujú tak proces translácie. Úlohou tejto práce bude popísať všetky typy týchto rezistentných génov, ich vznik a mechanizmy.

There are no limitations of the topic