Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať zmeny v komunite mikroskopických húb v pôde po aplikácii herbicídov chlorsulfuron a sulfosulfuron v dvoch rôznych dávkach, v dvoch pôdach počas 112 dní od aplikácie. Analýza bude založená na sekvenovaní 16S regiónu DNA baktérií a ITS2 regiónu DNA mikroskopických húb pomocou amplikónového sekvenovania na platforme Illumina MiSeq.
Zrušeno: ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.