Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať zmeny v komunite mikroskopických húb v pôde po aplikácii herbicídov chlorsulfuron a sulfosulfuron v dvoch rôznych dávkach, v dvoch pôdach počas 112 dní od aplikácie. Analýza bude založená na sekvenovaní 16S regiónu DNA baktérií a ITS2 regiónu DNA mikroskopických húb pomocou amplikónového sekvenovania na platforme Illumina MiSeq.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ABI aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.