Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt: Botanický druh Camellia sinensis L. patrí k najznámejším z hľadiska jeho využívania človekom už niekoľko tisícročí. Stále je veľmi populárnym predovšetkým z hľadiska prípravy nápojov a rôznych prípravkov s blahodarnými účinkami na ľudský organizmus, ktoré sú potvrdené množstvom odborných vedeckých štúdií. Je azda najviac nedocenenou liečivou rastlinou. Početné štúdie však poukazujú na mnohé zdraviu prospešné vlastnosti, ktoré majú vďaka vysokej hladine polyfenolov silný antioxidačný účinok. Práca má ambíciu zosumarizovať aktuálne poznatky o účinkoch čaju na ľudský organizmus.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení