Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
State of topic: approved (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Physiology - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Summary: Botanický druh Camellia sinensis L. patrí k najznámejším z hľadiska jeho využívania človekom už niekoľko tisícročí. Stále je veľmi populárnym predovšetkým z hľadiska prípravy nápojov a rôznych prípravkov s blahodarnými účinkami na ľudský organizmus, ktoré sú potvrdené množstvom odborných vedeckých štúdií. Je azda najviac nedocenenou liečivou rastlinou. Početné štúdie však poukazujú na mnohé zdraviu prospešné vlastnosti, ktoré majú vďaka vysokej hladine polyfenolov silný antioxidačný účinok. Práca má ambíciu zosumarizovať aktuálne poznatky o účinkoch čaju na ľudský organizmus.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic