Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt:
Botanický druh Camellia sinensis L. patrí k najznámejším z hľadiska jeho využívania človekom už niekoľko tisícročí. Stále je veľmi populárnym predovšetkým z hľadiska prípravy nápojov a rôznych prípravkov s blahodarnými účinkami na ľudský organizmus, ktoré sú potvrdené množstvom odborných vedeckých štúdií. Je azda najviac nedocenenou liečivou rastlinou. Početné štúdie však poukazujú na mnohé zdraviu prospešné vlastnosti, ktoré majú vďaka vysokej hladine polyfenolov silný antioxidačný účinok. Práca má ambíciu zosumarizovať aktuálne poznatky o účinkoch čaju na ľudský organizmus.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia