Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Abstrakt: doplní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia