Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
GMO v potravinovom reťazci
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
GMO sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej činnosti v oblasti poznávania a využívania biologických zákonitosti a technického rozvoja. Výsledky biotech/genetických manipulácií sú verejnosťou vnímané rozporuplne. Je preto potrebné informovať o biotech/GMO zrozumiteľne na základe vedeckých poznatkov a sprehľadniť problematiku ich prínosov a nástrah pre zdravie človeka a životné prostredie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení