Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: GMO v potravinovom reťazci
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: GMO sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej činnosti v oblasti poznávania a využívania biologických zákonitosti a technického rozvoja. Výsledky biotech/genetických manipulácií sú verejnosťou vnímané rozporuplne. Je preto potrebné informovať o biotech/GMO zrozumiteľne na základe vedeckých poznatkov a sprehľadniť problematiku ich prínosov a nástrah pre zdravie človeka a životné prostredie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení