Summary of topics offered - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: GMO v potravinovom reťazci
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Summary: GMO sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej činnosti v oblasti poznávania a využívania biologických zákonitosti a technického rozvoja. Výsledky biotech/genetických manipulácií sú verejnosťou vnímané rozporuplne. Je preto potrebné informovať o biotech/GMO zrozumiteľne na základe vedeckých poznatkov a sprehľadniť problematiku ich prínosov a nástrah pre zdravie človeka a životné prostredie.

There are no limitations of the topic