Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: GMO v potravinovom reťazci
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: GMO sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej činnosti v oblasti poznávania a využívania biologických zákonitosti a technického rozvoja. Výsledky biotech/genetických manipulácií sú verejnosťou vnímané rozporuplne. Je preto potrebné informovať o biotech/GMO zrozumiteľne na základe vedeckých poznatkov a sprehľadniť problematiku ich prínosov a nástrah pre zdravie človeka a životné prostredie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia