Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie kvality tukov pomocou rôznych analytických metód
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Abstrakt: Kvalita tukov može byť posudzovaná z rôznych hľadísk na čo slúžia rôzne analytické metódy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia