Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách živočíšneho pôvodu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je charakterizovať definovanú zložku suroviny rastlinného pôvodu určenej na priamy konzum, resp. ako východisková surovina pre výrobu potravín, poukázať na jaj význam vo výžive ľudí najmä z hľadiska obsahu rizikových prvkov. Na základe výsledkov a porovnania s platnými limitnými hodnotami poukázať na jej možné riziká, ktoré sú spojené s konzumáciou tejto suroviny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MRV manažment rastlinnej výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.