Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mikroskopické huby v atypických biotopoch
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2017/2018
Navrhl: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude pojednávať o výskyte vláknitých mikroskopických húb v atypických biotopoch, ako obytných, priemyselných, kultúrnych, historických budovách a materiáloch.Pozornosť bude venovaná aj vplyvu mikromycét na zdravie ľudí.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ABb aplikovaná biológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.