Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.