Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
State of topic: approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá problematikou vplyvu obrábania pôdy systémom no-till a systémom Horsch na niektoré vybrané agrochemické parametre pôdy. V pôdnom profile 0-0,3m je sledovaný obsah amónneho a dusičnanového dusíka počas vegetácie ozimnej pšenice. Otázkou je, ktorý systém dotuje pšenicu vyššou ponukou minerálneho dusíka vo vzťahu k úrode zrna pšenice a vynaloženým nákladom.

There are no limitations of the topic