Přehled vypsaných témat - Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou vplyvu obrábania pôdy systémom no-till a systémom Horsch na niektoré vybrané agrochemické parametre pôdy. V pôdnom profile 0-0,3m je sledovaný obsah amónneho a dusičnanového dusíka počas vegetácie ozimnej pšenice. Otázkou je, ktorý systém dotuje pšenicu vyššou ponukou minerálneho dusíka vo vzťahu k úrode zrna pšenice a vynaloženým nákladom.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení