Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Abstrakt: Práca bude kompilačné. Cieľom práce bude spracovať najnovšie poznatky o rastlinách z čeľade Lauraceae (vavrínovité) a ich využitia pri produkcii biologicky aktívnych látok, napr. rastlinných silíc, využiteľných pri ovplyvňovaní mikrobiálnej kontaminácie potravín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.