Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca bude prakticky zameraná. Cieľom práce bude stanoviť minimálne inhibičné dávky vybraných rastlinných silíc na rast izolátov Botrytis cinerea (získaných zo zaplesnivených komodít. Najúčinnejšie silice budú testované na schopnosť inhibovať rast vybraných izolátov B. cinerea na konkrétnej plodine (napr. jahody).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.