Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá bilanciou NPK živín v konkrétnom poľnohospodárskom podniku na jednotlivých parceliach v trojročnom časovom horizonte.Na honoch osiatych ozimnou pšenicou budú odobraté vzorky pôdy na stanovenie obsahu minerálneho dusika vtoch termínoch: na jeseň pred sejbou pšenice, skoro na jar pred regeneračným hnojením a v rastovej fáze koniec odnožovania až začiatok steblovania pred produkčným hnojením ozimnej pšenice. Na základe výsledkov pôdnych analýz budú vypočítané optimalizované dávka dusíka pre jednotlivé čiastkové aplikácie hnojív pod pšenicu ozimnú.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia