Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
State of topic:
approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá bilanciou NPK živín v konkrétnom poľnohospodárskom podniku na jednotlivých parceliach v trojročnom časovom horizonte.Na honoch osiatych ozimnou pšenicou budú odobraté vzorky pôdy na stanovenie obsahu minerálneho dusika vtoch termínoch: na jeseň pred sejbou pšenice, skoro na jar pred regeneračným hnojením a v rastovej fáze koniec odnožovania až začiatok steblovania pred produkčným hnojením ozimnej pšenice. Na základe výsledkov pôdnych analýz budú vypočítané optimalizované dávka dusíka pre jednotlivé čiastkové aplikácie hnojív pod pšenicu ozimnú.

There are no limitations of the topic