Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Mikrobiologická, technologická a nutričná charakteristika vybraných druhov jedlých olejov (externa)
State of topic: approved (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Summary: Navrhovaná téma dizertačnej práce sa bude zaoberať problematikou mikrobiologickej, technologickej a nutričnej kvality vybraných druhov jedlých olejov (konopný, makový, ľanový, hroznový, pestrecový, olej z vlašských orechov, slnečnicový a repkový). Vedeckým cieľom bude príprava návrhov komplexného rámcového postupu vybraných operácií s cieľom optimalizovať antimikrobiálne vlastnosti jedlých olejov a ich potenciálne možné uplatnenie pri výrobe zeleninových šalátov. Uvedené oleje sú bohaté na biologicky cenné látky (vitamíny, rastlinné farbivá, esenciálne mastné kyseliny) pričom viaceré z nich vykazujú in vitro antimikrobiálne vlastnosti. Stanovené ciele budú riešené postupne, najskôr budú rozpracované metodiky najoptimálnejšej metódy na hodnotenie mikrobiologickej a antimikrobiálnej, technologickej (číslo kyslosti, peroxidové číslo) a nutričnej kvality (antioxidačná aktivita, zastúpenie a zloženie mastných kyselín, zastúpenie minerálnych látok a vitamínov) zozbierané dáta budú komplexne vyhodnotené a spracované do vedeckých záverov. Očakávaným prínosom práce bude získanie nových originálnych poznatkov o funkčných komponentoch jedlých olejov a ich vplyv na kvalitu konečného produktu (zeleninové šaláty). Výsledky budú publikované a spracované aj do konkrétnych odporúčaní pre prax.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TEP Food Technology-- not entered -- -- not entered --