Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of building equipment and technology safety - TF
Max. no. of students:1
Proposed by:
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Summary:
Cieľom práce je spracovať problematiku hromadenia zbytkových textílií, ich recyklácie, prípravu výroby ďalších účelných produktov z odpadovej rozvláknenej textilnej suroviny a pripraviť námet na ich využitie v agrosektore.

There are no limitations of the topic