Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of building equipment and technology safety - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Summary:
Cieľom práce je spracovať problematiku hromadenia zbytkových textílií, ich recyklácie, prípravu výroby ďalších účelných produktov z odpadovej rozvláknenej textilnej suroviny a pripraviť námet na ich využitie v agrosektore.

There are no limitations of the topic