Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je spracovať problematiku hromadenia zbytkových textílií, ich recyklácie, prípravu výroby ďalších účelných produktov z odpadovej rozvláknenej textilnej suroviny a pripraviť námet na ich využitie v agrosektore.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia