Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakteristika izolátov rodu Alternaria získaných z rôznych potravinárskych komodít
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Abstrakt: Riešiteľ diplomovej práce sa bude venovať štúdiu izolátov rodu Alternaria, ktoré izoluje z rôznych potravinárskych komodít (napr. z rôznych druhov obilnín, ovocia, zeleniny alebo produktov z nich), prípadne sa bude venovať kmeňom uložených v zbierke kultúr Katedry mikrobiológie. Zosumarizuje najaktuálnejšie trendy v taxonomickej diagnostike alternárií, bude pracovať na druhovom, resp. skupinovom odlíšení jednotlivých izolátov a bude sledovať potenciálnu schopnosť produkcie vybraných toxických metabolitov pomocou tenkovrstvovej chromatografie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.