Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Výskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzerv
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Abstrakt: Riešiteľ diplomovej práce sa bude zaoberať testovaním výroby a skladovania peľových konzerv, so zameraním na mykologické analýzy od vstupných surovín (peľu a medu) až po hotový produkt a mykologické analýzy v priebehu rôznych spôsobov skladovania konzerv. Získané výsledky budú využiteľné pri sumarizácii odporúčaní pre výrobu a skladovanie peľových konzerv.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.