Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskyt potenciálnych producentov deoxynivalenolu v jačmeni určenom na výrobu sladu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Abstrakt: Riešiteľ diplomovej práce sa bude venovať mykologickým analýzam jačmeňa, určeného na výrobu sladu, a to predovšetkým so zameraním na potenciálnych producentov mykotoxínu deoxynivalenol. Toxické metabolity mikromycét môžu vplývať na zdravotnú bezpečnosť piva, ale tiež na samotnú technológiu jeho výroby. Zástupcovia rodu Fusarium (so svojimi metabolitmi) sú považovaní za jednu z potenciálnych príčin prepeňovania piva.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.