Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Metabolity vláknitých mikroskopických húb s bioaktívnym účinkom
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Kompilačná bakalárska práca je zameraná na problematiku, ktorá sa zaoberá metabolitmi mikromycét s možným účinkom na živé organizmy. Študent bude pracovať na sumarizácii najnovších poznatkov z tejto oblasti, spracuje informácie o potenciálnych producentoch bioaktívnych metabolitov, ich účinkoch na organizmy, mechanizmoch účinkov, nežiadúcom výskyte, resp. bezpečnosti využitia niektorých metabolitov v potravinárstve.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.