Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kontrola obsahu vybraných rizikových prvkov v produktoch z morských rýb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt: Z nutričného pohľadu ryby predstavujú nenahraditeľnú zložku zdravej a vyváženej stravy. Ryby sú charakteristické vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín, esenciálnych aminokyselín, minerálov a vitamínov. Avšak konzumácia rýb môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie z dôvodu vysokého obsahu kontaminantov. Rizikové prvky vplyvom ľudskej činnosti prenikajú do vodného ekosystému. Tieto prvky sú následne kumulované v organizmoch rýb. Cieľom diplomovej práce je stanovenie obsahu vybraných rizikových prvkov v produktoch z morských rýb a hodnotenie prípadných rizík z konzumácie týchto produktov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.